Zpívání u Šumperské radnice 2016

    Dne 11. a 12. prosince 2016 proběhla v Šumperku akce s názvem Adventní dny splněných přání. Akce se uskutečnila na pódiu u šumperské radnice, kde měli diváci možnost shlédnout různá vystoupení nejen dětí ze šumperských mateřských a základních škol.

    Náš pěvecký sbor Ptáčata byl také přizván a tak si naši zpěváčci mohli zanotovat pásmo koled před zraky přihlížejících rodičů a dalších návštěvníků této sympatické akce. Jako vždy nás doprovázela naše nenahraditelná korepetitorka Marie Zajícová, která tentokrát vyměnila klavír za akordeon.

    Naše děti jsou nejen šikovní zpěváci, ale jsou mezi nimi i velmi dobří hráči na různé nástroje. S hudebním doprovodem koled nám pomohla Vanessa Nitsche, která  se ujala klarinetového partu. Potlesk posluchačů byl  pro zpěváky odměnou  za nelehkou práci při nácviku vánočního repertoáru.

    Všem dětem děkujeme za jejich píli a doufáme, že se v novém roce pustí do nácviku nových písní se stejnou energií a zápalem, jako tomu bylo doposud.

    Touto cestou děkujeme rodičům za trpělivost, kterou s námi mají,  a podporu, kterou nám, doufám, zachovají. 

Spokojené a klidné Vánoce a životní energii, pohodu a lásku v novém roce 2017, Vám všem za DPS Ptáčata přejí Pavla Zerzáňová a Adéla Nevrlá.