SOUSTŘEDĚNÍ ŠVAGROV 2016

    V pondělí 25. 1. 2016 se opět po roce vydal náš školní pěvecký sbor (ŠPS) Ptáčata na soustředění. Pocítili jsme úbytek dětí z důvodu náhlých onemocnění. Přesto se zimního pěveckého soustředění účastnilo téměř 30 dětí. Děti ŠPS odjely do Vernířovic na SEV Švagrov. Zde se do středy 27. 1. 2016 seznamovaly s novými písničkami a nadšeně se je učily. 

    ŠPS vedený Pavlou Zerzáňovou-Hilšerovou navazuje na tradici zpěváčků, kterou v minulých letech započala Mgr. Ester Muroňová. U klavíru po dobu soustředění byla velkou pomocnicí paní klavíristka Maruška Zajícová.

    Všechny pěvecké aktivity v těchto dnech byly věnovány co nejsvědomitější přípravě na Krajskou postupovou soutěž v Uničově. Ptáčata zde chtějí obhájit svá krásná umístění z minulých ročníků. Ve sboru vedle sebe zpívají jak prvňáčci, tak děti z vyšších ročníků – zkrátka zpěváčci reprezentující ve sboru věkové kategorie žáků téměř celé naší školy.

Položila jsem dětem otázku „Stálo soustředění za to?“
Zde uvádím některé z odpovědí:

Honza S. – VIII. třída
Letošní "soustředko" bylo asi nejlepší ze všech na kterých naše sbory byly. Hned po příjezdu jsme s energií a chutí šli vyzkoušet naše hlasivky. Během volných chvílí se o naši zábavu postarali pracovníci Švagrova, se kterými jsme si užili radovánky venku, ale třeba i v Art dílně. Venku jsme například postavili sněhuláka a prošli se lesem se zábavnými aktivitami. V Art dílně jsme si vyrobili obrázky pomocí žehličky a starých voskovek. Celé soustředění jsme se snažili naučit co nejvíce písniček, abychom byli dokonale připravení na soutěž do Uničova, což jsme dokonale zvládli. První volný večer jsme si pouštěli pohádku Bolt, která se všem moc líbila. Druhý večer jsme si zablbli na vystoupení našich kolegů zpěváků a poté následovala diskotéka. Celý pobyt se o nás pilně starali naše nejhodnější paní učitelky, kuchařky a také všichni pracovníci Švagrova. Doufáme, že příští rok bude "soustředko" ještě lepší než kdy předtím.

Kateřina N. – V. třída
Autobus zastavil na parkovišti a my jsme z něj vystoupili. Popadli jsme kufry a táhli je k výtahu. Potom jsme šli do jídelny, kde jsme byli seznámeni s pravidly Švagrova. Renata nám řekla, kam můžeme a kam se nesmí. My, kteří chodíme do čtvrté třídy a výš, jsme měli po obědě program s Mirkem a Frantou. Losováním žaludů jsme se rozdělili do dvou skupin. Já jsem si vylosovala žalud, který měla veverka z Doby ledové, takže jsem šla s Mirkem do artedílny. Voskovkou jsem potřela žehličku a různě obtiskla. Po chvíli se moje skupina vyměnila. S Frantou jsme hráli na Káně a postavili sněhuláka. U seníku jsme sahali do sáčků a hádali podle hmatu, co v nich je. Večer byla pohádka Bort.
V úterý jsme měli všichni do oběda sborové zkoušky. Odpoledne šli prvňáci, druháci a třeťáci na program s Lenkou a Marcelem. Bobovali, vyřezávali a dělali obrázky z vlny. My jsme mezi tím zpívali. Ti, kteří ze starších chtěli jít ven, šli s paní vychovatelkou Adélou. Když Sára minula sněhuláka, omylem zavadila o jeho hrnec. Ten se roztočil a shodil s sebou na zem mrkev. Sára se jí tam snažila dát zpátky a Adéla to vše fotila. Myslela jsem si, že jí to trvalo hodinu. Nakonec nám Adéla řekla, ať si jdeme zabobovat. Sama mu mrkev nasadila. Sněhulák byl zachráněn!!! Na večeři byly šíleně dobré špagety. „Mňam“. Honza fotil, jak zpíváme nebo tvoříme. Po diskotéce jsme se dívali na fotky. Smála jsem se výrazům ve tvářích, které foťák zachytil.
Ve středu jsme se nasnídali a zabalili si věci. Měli jsme ještě pár zkoušek. O půl jedné přijel autobus. Nastoupili jsme. Já jsem mávala jako divá zaměstnancům Švagrova. Klidně bych tam ještě měsíc zůstala.“

Sára V. – V. třída
V pondělí ráno jsme odjeli na Švagrov. Všichni jsme se moc těšili. Na soustředění jsme hodně zpívali, hráli různé hry, zúčastnili jsme se ekoprogramu a nechyběla ani oblíbená diskotéka. S holkama jsme si na pokoji užili spoustu legrace. Celý pobyt na Švagrově se mi moc líbil.

Sára V. – VII. Třída
Pěvecké soustředění na Švagrově pořádané paní Zerzáňovou a paní Nevrlou bylo jako vždy skvělé, nezapomenutelné, okouzlující a těším se již nyní na další rok. Opět se podíváme na Švagrov a setkáme se zde se všemi skvělými lidmi…

Tolik samotní účastníci…
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Bc. Renatě Čechové a všem ostatním švagrovským za vše co pro nás připravili, připravují a doufáme, že ještě dlouho připravovat budou… Děti si opět velmi pochvalovaly místní zázemí, různorodé aktivity, místní „pohodu“ a v neposlední řadě výborné jídlo! To, že se jim na Švagrově opravdu líbí, demonstrovaly děti pozváním švagrovských na své vystoupení. Toto vystoupení secvičily bez jakéhokoliv zásahu ze stran dospělých a účastnili se ho úplně všichni.  Za to jim patří obdiv i velký dík.
A co dál?
Všichni, jak děti tak dospělí, se těšíme na naše další vystoupení. Tam naplno využijeme toho, co jsme se na švagrovském soustředění naučili.  Taktéž se těšíme na další soustředění. Švagrov nám přirostl k srdci. Je moc dobře, že tam můžeme jezdit.
 

                                                                               Za všechny účastníky soustředění Mgr. Nevrlá Adéla

 

 

(foto z akce na www.ptacata.webnode.cz/fotogalerie)