Koncert Uničov 2017 a Zlatá lyra 2017

    V pátek 31. března 2017 odjela naše Ptáčata na soutěžní pěvecké vystoupení do Uničova. Zde se konal již 27. ročník Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů UNIČOVSKÉ SBOROVÉ DNY 2017. Svůj secvičený program předvedli zpěváci našeho školního pěveckého sboru (ŠPS) Ptáčata pod vedením Mgr. Pavly Zerzáňové Hilšerové, dipl. um. a za klavírního doprovodu paní Marušky Zajícové. Na flétnu zpěváčky doprovodila naše žákyně Eliška Bukovská ze třídy IX. A a na housle sbor zahrála žákyně Gymnázia Šumperk Adéla Štěpánová. Každé vystoupení bedlivě sledovala a následně zhodnotila odborná porota. Školní sbor Ptáčata soutěžil v kategorii I. A a svým velmi povedeným výkonem si vyzpíval krásné ocenění - Stříbrné pásmo, což je pochvala naší práce a zárověň však také výzva do budoucích ročníků soutěže.

    Příjemný pocit ze zpívání si děti užívaly také následující den, a to 1. 4. 2017, kdy se opět sešly ke společnému zpívání. Tentokrát vystoupily na 47. ročníku nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů ZLATÁ LYRA 2017. Tato přehlídka sborů probíhá v krásných prostorách klášterního kostela v Šumperku. Během pěti festivalových koncertů se na podiu postupně vystřídalo téměř 20 sborů. Na společném koncertě s Ptáčaty jsme slyšeli vystoupení sborů Sedmikrásky z Loštic, Pěveckého a relaxačního kroužku Pomněnka Šumperk a Růžových dětí Šumperského dětského sboru. Pro děti našeho ŠPS Ptáčata bylo velkou ctí, že se na jejich vystoupení přišli podívat také autoři jimi zpívaných Barevných písniček, Tereza Karlíková a Petr Vočka. Oba autoři ohodnotili vystoupení a prezentaci svých skladeb jako velmi zdařilé a po závěrečném společném zpívání přijali nabídku a s dětmi našeho sboru se vyfotografovali.

    Školní pěvecký sbor Ptáčata zaujal odbornou porotu nejen v Uničově, ale také v Šumperku kvalitní hlasovou průpravou a dobrým vedením malých zpěváčků. Gratuluji  ke zdařilým výkonům a přeji mnoho dalších hudebních zážitků.

                                                                                                                           Mgr. Adéla Nevrlá

(foto z akce na www.ptacata.webnode.cz/fotogalerie)